bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

- Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III
rozdział 6 „Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp o wartości poniżej 750 000 euro na: przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji”

Załączniki

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - IDW
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Oferta
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Doświadczenie
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Listownik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

- Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji Animatora Rozwoju Szkoły

Z uwagi na zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 - IDW wydłuża się termin składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - IDW
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - oferta
Załącznik nr 4 - wykaz osób
Załącznik nr 5 - doświadczenie
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - listownik

- Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"

INFORMACJA Z OTWARCIA

ZAŁĄCZNIK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - instrukcja dla Wykonawców
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - oferta
Załącznik nr 4 - wykaz osób
Załącznik nr 5 - doświadczenie
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - listownikOpublikował: Anna Sobczyk
Publikacja dnia: 18.10.2017
Podpisał: Marek Wróblewski
Dokument z dnia: 10.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 557