bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP

 

Biuletyn Informacji Publiczej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Adres:

76-200 Słupsk ul.Poniatowskiego 4a
tel./fax (059) 842-35-67 tel. (059) 842-34-62

BANK PEKAO SA

UWAGA!! OD 01.09.2017 NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

24 1020 1811 0000 0702 0312 5622

 Adresy Email:

sekretariat@odn.slupsk.pl

Wydawnictwo@odn.slupsk.pl

kursy@odn.slupsk.pl

Podstawa Prawna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. OSOBOWYCH

18.09.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. osobowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Rozstrzygniecie konkursów na wolne stanowiska

30.08.2017

 Rozstrzygnięto konkursy na wolne stanowiska w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliw Słupsku

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

09.08.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. doskonalenia
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Na podstawie art. 3a ust. Z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm.)oraz Rozporządzenia Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146,poz.222). Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. doskonalenia.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu na czas określony z możliwością przedłużenia.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

08.08.2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. wspomagania nauczycieli mniejszości narodowychOpublikował: Anna Sobczyk
Publikacja dnia: 18.09.2017
Podpisał: Marek Wróblewski
Dokument z dnia: 19.07.2016
Dokument oglądany razy: 9 667