bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP

 

Biuletyn Informacji Publiczej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Adres:

76-200 Słupsk ul.Poniatowskiego 4a
tel./fax (059) 842-35-67 tel. (059) 842-34-62

BANK PEKAO SA

Nr konta: 95 1240 6292 1111 0010 4605 8141

 Adresy Email:

sekretariat@odn.slupsk.pl

Wydawnictwo@odn.slupsk.pl

kursy@odn.slupsk.pl

Podstawa Prawna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Informacja o wyborze wykonawcy

19.04.2017

 Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamówienie na „Opracowanie zadań konkursowych i materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne” zostało udzielone Wykonawcom, z którymi zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

05.04.2017

 „Opracowanie zadań konkursowych i materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne”userfiles/CCF20170404.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.04.2017

dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27.03.2017

 opracowanie zadań konkursowych oraz materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczneOpublikował: Marek Wróblewski
Publikacja dnia: 19.07.2016
Podpisał: Marek Wróblewski
Dokument z dnia: 19.07.2016
Dokument oglądany razy: 6 803